CODEXIS

CODEXIS

40000+


Aktivních uživatelů

6000+


Aktivních licencí

100M+


Účetní obrat

CODEXIS je naše nejznámější aplikace. Je to právní informační systém, ve kterém nalezneš informace ze všech oblastí práva. Je určen pro zástupce právnických profesí, starosty, manažery a specialisty, kteří potřebují snadný přístup k právním informacím. Neustále se snažíme o jeho rozvoj, např. přidáváme sociální featury – komentáře, sdílení obsahu, možnost spolupráce na právních případech. Našim cílem je poskytovat špičkové právní know how a služby na špičkovém technologickém základě.

Hlavní oblasti rozvoje produktu a engineering výzev

#1 Data acquisition and preparation

Stovky giga dat, updaty co pár minut. Data je třeba získat, očistit, naindexovat, obohatit a předložit uživatelům. Práce s velkým množstvím dat, které musíš v automatickém režimu pořizovat a potýkat se s celou řadou problémů, jako je např. Padání zdrojových stránek, změna formátu na webech, atp. Scraper platforma s healthchecky, alertingem a dalšími vlastnostmi nám toto pomáhá řešit

#2 Search relevance egineering - fulltext and vector

Pořídit stovky giga dat je relativně snadné, najít relevantní věci v takové hromadě už tak moc ne. Nejen Google a Seznam znají tajemství relevantního hledání. Máme detailní znalost a vysoce specializované know how fulltextového hledání se všemi specifiky češtiny, postupně implementujeme vektorové, sémantické hledání a hybridní hledání. Ke scoringu využíváme dostupných signálů (např. Grafové struktury sémantiky dat).

#3 Legal complience proactive engagement

Systém notifikací informuje uživatele o legislativních změnách (zajímavých judikátech, nových soudních rozhodnutích), které jsou pro ně relevantní.
Našim posláním je informovat uživatele o možných legislativních zádrhelích ještě před tím, než nastanou a bez toho, aby se uživatel musel specificky přihlásit k odběru určitého tématu. Topic modeling a recommendation system budou cestou, jak toho dosáhnout.

#4 User features engineering

Tento segment se zaměřuje na vývoj funkcí, které přesně odpovídají potřebám našich klientů. Nabízíme featury jako MONITORY pro specifické profesní oblasti a VZORY SMLUV, které zahrnují více než 2000 právně aktualizovaných dokumentů pro okamžité použití. Tyto nástroje umožňují uživatelům efektivně pracovat ve světě l egislativy a získávat relevantní informace k veřejným zakázkám, GDPR, ochraně duševního vlastnictví a dalším klíčovým oblastem.

Tech stack

workflow

screeny aplikace

Uživatelské recenze